Digit
O nama Posao Novosti Kontakt

« Servis


Akcije i najave


Prijava kvara


Aktivirajte dugme 'Dalje' da bi ste dobili elektronski formular za prijavu kvara. Digit servis će vas kontaktirati u kratkom roku.

Obratite pažnju na polje 'Garancija' i izberite odgovarajuću opciju, zavisno od toga da li je oprema u garantnom roku i da li imate ugovor o održavanju.

Dalje: [Prijava kvara] /srp/servis.php