Digit
O nama Posao Novosti KontaktAkcije i najave


ORACLE KURSEVI

za grupno ili individualno učenje


Za polaznike kursa obezbedjujemo:

  • Oracle Cetificate of Attendance
  • Nasnimljen kurs (neograničen pristup 24/7 u roku od 90 dana)
  • Plus 5 sati pristupa nekoj drugoj oblasti
  • E-kit literaturu (raspoloživost 90 dana)
  • Laboratorijske vežbe
OUDDA

DIGIT je 20 godina ovlašćen Partner Oracle Univerziteta


ORACLE DATABASE COURSES
1. Oracle Database: Administration Workshop Ed 1 (5 Days) 
2. Oracle Database 12c R2: SQL and PL/SQL Fundamentals Ed 2 (5 Days) 
3. Oracle Database 12c R2: Program with PL/SQL Ed 2 (5 Days) 
4. Oracle Database 12c R2: Advanced PL/SQL Ed 2 (3 Days) 
5. Oracle Database 12c R2: ASM Administration Ed 2 (2 Days) 
6. Oracle Database 12c R2: Clusterware Administration Ed 2 (4 Days) 
7. Oracle Database 12c R2: High Availability New Features Ed 1 (4 Days) 
8. Oracle Database 12c R2: RAC Administration Ed 2 (4 Days) 
9. Oracle Database 12c R2: SQL Tuning for Developers Ed 2 (3 Days) 
10. Oracle Database 12c R2: SQL Workshop I Ed 3 (3 Days) 
11. Oracle Database 12c R2: SQL Workshop II Ed 2 (2 Days) 
12. Oracle Database 12c: Implement Partitioning Ed 1 (2 Days) 
13. Oracle Database: Analytic SQL for Data Warehousing Ed 1 (3 Days) 
14. Oracle Database 12c R2: Install and Upgrade Workshop Ed 2 (2 Days) 
15. Oracle Database 12c: ASM Administration Ed 1.1 (2 Days) 
16. Oracle Database 18c: New Features for Administrators Ed 1 (3 Days) 
17. Oracle Database Security: Detective Controls Ed 1 (5 Days) 
18. Oracle Database Security: Preventive Controls Ed 1 (5 Days) 
19. Oracle Database 19c: Administration Workshop (5 Days) 
20. Oracle Database 19c: Backup and Recovery (5 Days) 
21. Oracle Database 19c: SQL Tuning Workshop (3 Days) 
22. Oracle Database 19c: PL/SQL Workshop (5 Days) 
23. Oracle Database 19c: Advanced PL/SQL (3 Days) 
24. Oracle Database 19c: Fundamentals for Devs and SysAdmins (2 Days) 
25. Oracle Database 19c: SQL Workshop (5 Days) 
26. Oracle Database 19c: Data Guard Administration Workshop (5 Days) 
27. Oracle Database 19c: Performance Management and Tuning (5 Days) 
28. Oracle Database 19c: New Features for Administrators Ed 1 (2 Days) 
29. Oracle Database 19c: Clusterware Administration Workshop (4 Days) 
30. Oracle Database 19c: Multitenant Architecture (4 Days) 
31. Oracle Database 19c: RAC Administration Workshop (5 Days) 
32. Oracle Access Management 12c: Administration Essentials (5 Days) 
33. Oracle Application Express: Workshop I Ed 3 - NEW (5 Days) 
34. Oracle Application Express: Administration Ed 2 (2 Days) 
35. Oracle Big Data Fundamentals Ed 2 (5 Days) 
36. Oracle Database: Managing Multitenant Architecture Ed 1 (4 Days) 
37. Oracle Identity Governance 12c: Develop Identity Provisioning Ed 1 (5 Days)
38. Oracle Identity Governance 12c: Essentials Ed 1 (5 Days) 
JAVA COURSES
1. Java SE: Programming I Ed 2 (5 Days) 
2. Java SE: Programming II Ed 1 (5 Days) 
3. Java SE 8 Fundamentals Ed 1 (5 Days) 
4. Java SE 8 Programming Ed 1 (5 Days) 
5. Java SE 11: Programming Complete (5 Days) 
6. Java EE 7: Back-end Server Application Development Ed 2 (5 Days) 
7. Java EE 7: Front-end Web Application Development Ed 2 (5 Days) 
8. Developing Applications for the Java EE 7 Platform Ed 1 (5 Days) 
9. Developing Applications with Java EE 6 on WebLogic Server 12c Ed 3 (5 Days) 
10. Java Design Patterns Ed 1 (4 Days) 
11. Java Performance Tuning Ed 1 (3 Days) 
12. Architect Enterprise Applications with Java EE Ed 1 (LS) (5 Days) 
13. Architect Enterprise Applications with Java EE Ed 2 (5 Days) 
14. Java SE: Exploiting Modularity and Other New Features Ed 1.1 (2 Days) 
15. Object-Oriented Analysis and Design Using UML Ed 2 (5 Days) 
16. JavaScript and HTML5: Develop Web Applications Ed 1 (4 Days) 
17. Java EE 6: Develop Web Services with JAX-WS & JAX-RS Ed 1 (5 Days) 
MySQL COURSES
1. MySQL Cluster Ed 2 (4 Days) 
2. MySQL for Beginners Ed 3 (4 Days) 
3. MySQL for Database Administrators Ed 4 (5 Days) 
4. MySQL for Database Administrators Ed 5.1 (5 Days) 
5. MySQL for Developers Ed 5 (5 Days) 
6. MySQL Fundamentals Ed 2 (4 Days) 
7. MySQL Performance Tuning Ed 4 (4 Days) 
8. MySQL 8.0: Performance Tuning (4 Days) 
Oracle Application Development Courses
1. Oracle WebLogic Server 12c: Administration I Ed 3 (5 Days) 
2. Oracle WebLogic Server 12c: Administration II Ed 3 (Tailored - RR 155407242) (16 Days) 
3. Oracle WebLogic Server 12c: JMS Administration Ed 3 (4 Days) 
4. Oracle WebLogic Server 12c: Performance Tuning Workshop Ed 3 (3 Days) 
5. Oracle WebLogic Server 12c: Troubleshooting Workshop Ed 3 (2 Days) 
6. Oracle WebCenter Content: Configuration and Administration Ed 1 (4 Days) 
7. Oracle WebCenter Portal 11g: Administration Ed 1.1 (3 Days) 
8. Oracle WebCenter Sites 12c for Developers Ed 2 (5 Days) 
9. Oracle Coherence 12c: Share and Manage Data in Clusters Ed 1.1 (5 Days) 
10. Oracle BPM 12c: Essentials Ed 1 (5 Days) 
11. Oracle BPM 12c: Advanced Implementation Ed 1 (5 Days) 
12. Oracle Service Bus 12c: System Admin, Design & Integrate Accel Ed 1 (5 Days) 
13. Oracle Service Bus 12c: New Features Ed 1 (2 Days) 
14. SOA Adoption and Architecture Fundamentals Ed 1 (3 Days) 
15. Oracle SOA Suite 12c: Build Composite Applications Ed 2 (5 Days) 
16. Oracle SOA Suite 12c: System Architecture and Administration Ed 1 (5 Days) 
17. Oracle SOA Suite 12c: Essential Concepts Ed 2 (3 Days) 
18. Oracle Service Bus 12c: Design & Integrate Services Ed 1 (4 Days) 
19. Oracle Service Bus 12c: Administration Ed 1 (2 Days) 
20. Oracle GoldenGate 19c: Fundamentals for Oracle (4 Days) 
21. Oracle GoldenGate 12c: Troubleshooting and Tuning Ed 1 (4 Days) 
22. Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle Ed 2 (4 Days) 
23. Oracle GoldenGate 12c: Advanced Configuration for Oracle Ed 1 (4 Days) 
24. Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration Ed 3 (5 Days) 
25. Oracle Data Integrator 12c: Advanced Integration and Development Ed 2 (3 Days) 
26. Java EE 6: Develop Web Services with JAX-WS & JAX-RS Ed 1 (5 Days) 
Data Managemen Courses
1. Oracle BI Publisher 12c R1: Fundamentals Ed 1 (3 Days) 
2. Oracle BI 12c: Build Repositories Ed 1 (5 Days) 
3. Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboards Ed 1 (5 Days) 
4. Oracle Big Data Service Workshop (2 Days) 
5. Oracle Data Modeling and Relational Database Design Ed 2.1 (4 Days) 
6. Oracle Database 12c: RAC and Grid Infra Deployment Workshop Ed 1 (4 Days) 
7. Oracle NoSQL Database Cloud Service Workshop (4 Days) 
8. Oracle NoSQL Database for Administrators Ed 2 (2 Days) 
9. Oracle Database Appliance Release 18c Overview Ed 1 (2 Days) 
10. Oracle Autonomous Database Workshop Ed 2 (3 Days) 
11. Oracle Access Manager 11g R2: Advanced Administration Workshop Ed 2 (5 Days) 
12. Oracle Database Cloud for DBAs on Oracle Cloud Infrastructure (2 Days) 
13. Using Oracle Machine Learning with Autonomous Database (2 Days) 
14. Migrating Your Oracle Database to Oracle Cloud Infrastructure (2 Days) 
15. Implement Database High Availability & Disaster Recovery on OCI (2 Days) 
16. Migrating RAC Database to Oracle Cloud Infrastructure (3 Days) 
17. Migrating Your Oracle Database to Autonomous Database Cloud (2 Days) 
18. Deepdive into Machine Learning Using Autonomous Database (2 Days) 
Oracle IT Infrastructure Courses
1. Oracle Linux System Administration I Ed 1 (5 Days) 
2. Oracle Linux System Administration II Ed 1 (5 Days) 
3. Oracle Solaris 11 System Administration Ed 6 (5 Days) 
4. Oracle Solaris 11 Advanced System Administration Ed 6 (5 Days) 
5. Oracle VM Server for x86: Administration Ed 2 (3 Days) 
6. Oracle VM Server for x86: Implementation Ed 2 (3 Days) 
7. Oracle Private Cloud Appliance: Administration Ed 3 (3 Days) 

* u cilju sprečavanja potencijalnog širenja virusa Covid-19, trenutno primenjujemo model rada od kuće, tako da za sada, ne organizujemo kurseve u učionici *


Školski centar: