Digit
O nama Posao Novosti Kontakt

« Partneri


Akcije i najave


Microsoft

Microsoft
Microsoft korporacija razvija, proizvodi, prodaje i održava brojne softverske proizvode. Microsoft softver obuhvata skalabilne operativne sisteme za servere, personalne računare i inteligentne uređaje; server aplikacije za klijent/server okruženja; aplikacije za povećanje produktivnosti i alate za razvoj softvera.

Microsoft takođe licencira korisnički softver, prodaje hardver, pruža konsultantske usluge, obučava i sertifikuje sistem integratore i firme koje se bave razvojem softvera, istažuje i razvija napredne tehnologije za buduća sofverske proizvode.

DIGIT je ovlašćena za prodaju original Microsoft softvera i uključena je u partnerski program Microsofta kao GOLD Competency Partner sa Gold Server Platform kompetencijom

DIGIT je takođe i Silver Competency Partner u oblastima:

- Silver Identity and Security
- Silver Midmarket Solution Provider
- Silver Desktop

Dalje: [Microsoft] http://www.microsoft.com